LAN-blog

LAN-blog

iRODS on CentOS7

Linux and StuffPosted by Harleyman Thu, September 17, 2015 19:41:42

install postgresql:

rpm -iUvh http://yum.postgresql.org/9.3/redhat/rhel-latest-x86_64/pgdg-centos93-9.3-1.noarch.rpm; yum update

yum -y install postgresql93 postgresql93-server postgresql93-contrib postgresql93-libs postgresql93-odbc fuse-libs.x86_64 perl-JSON* python-jsonschema.noarch python-psutil.x86_64 python-requests.noarch postgresql93-odbc

Hent alle rpm pakker.... ftp://ftp.renci.org/pub/irods/releases/4.1.5/centos7/

rpm -ivh irods-icat-4.1.5-centos7-x86_64.rpm

rpm -ivh irods-database-plugin-postgres93-1.6-centos7-x86_64.rpm

rpm -ivh irods-runtime-4.1.5-centos7-x86_64.rpm

More info : https://docs.irods.org/4.1.5/manual/installation/#installation
Client : http://ccl.cse.nd.edu/

Twitter : https://twitter.com/irods

GitHub : https://github.com/irods


  • Comments(1)//blog.deadmeat.dk/#post304

Linux på DNS320

Linux and StuffPosted by Harleyman Thu, August 06, 2015 01:21:37
Så fik jeg endelig tid til at smide en ARM6-Linux på min DNS-320 NAS box.
Sådan en laban: http://sharecenter.dlink.com/products/DNS-320

Jeg har valgt at bruge en distro der hedder ALT-F ( http://sourceforge.net/projects/alt-f/ )
Webinterfacet på DNS 320 efter flashing...

Det er faktisk super simple.... Hent den firmware der passer til din box (rev. A eller rev.B )
Upload den som du vil gøre med en "normal" firmware. Der er INGEN CRC-beskyttelse på smiley
Via en Putty med root login siger den:
[root@dns320]# dmesg

Booting Linux on physical CPU 0x0

Linux version 3.10.32 (jcard@silver) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #1 xxxxxx :xx:xx WET 201x

CPU: Feroceon 88FR131 [56251311] revision 1 (ARMv5TE), cr=00053977

CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache

Machine: Marvell Kirkwood (Flattened Device Tree), model: D-Link DNS-320 NAS (Re v A1/A2)

Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback

On node 0 totalpages: 32768

free_area_init_node: node 0, pgdat c04c1b88, node_mem_map c04d8000

Normal zone: 256 pages used for memmap

Normal zone: 0 pages reserved

Normal zone: 32768 pages, LIFO batch:7

pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768

pcpu-alloc: [0] 0

Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512

Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/ram0 init=/init

PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)

Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)

Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)

Memory: 128MB = 128MB total

Memory: 121932k/121932k available, 9140k reserved, 0K highmem

Virtual kernel memory layout:

vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)

fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)

vmalloc : 0xc8800000 - 0xff000000 ( 872 MB)

lowmem : 0xc0000000 - 0xc8000000 ( 128 MB)

modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)

.text : 0xc0008000 - 0xc0467fac (4480 kB)

.init : 0xc0468000 - 0xc0493354 ( 173 kB)

.data : 0xc0494000 - 0xc04c22a0 ( 185 kB)

.bss : 0xc04c22a0 - 0xc04d7fe4 ( 88 kB)

NR_IRQS:114

sched_clock: 32 bits at 166MHz, resolution 5ns, wraps every 25769ms

Calibrating delay loop... 795.44 BogoMIPS (lpj=3977216)

pid_max: default: 4096 minimum: 301

Mount-cache hash table entries: 512

CPU: Testing write buffer coherency: ok

Setting up static identity map for 0xc03cb4c8 - 0xc03cb504

xor: measuring software checksum speed

arm4regs : 724.400 MB/sec

8regs : 537.200 MB/sec

32regs : 587.200 MB/sec

xor: using function: arm4regs (724.400 MB/sec)

pinctrl core: initialized pinctrl subsystem

regulator-dummy: no parameters

NET: Registered protocol family 16

DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations

Kirkwood: MV88F6281-A1, TCLK=166666667.

Feroceon L2: Enabling L2

Feroceon L2: Cache support initialised.

dnskw: Failed to register dnskw:power:recover

-- cut-----

[root@dns320]# cat cpuinfo

processor : 0

model name : Feroceon 88FR131 rev 1 (v5l)

BogoMIPS : 795.44

Features : swp half fastmult edsp

CPU implementer : 0x56

CPU architecture: 5TE

CPU variant : 0x2

CPU part : 0x131

CPU revision : 1

Hardware : Marvell Kirkwood (Flattened Device Tree)

Revision : 0000

Serial : 0000000000000000

[root@dns320]#cat version

Linux version 3.10.32 (jcard@silver) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #1 Fri Jan 30 16:37:58 WET 2015  • Comments(0)//blog.deadmeat.dk/#post302

CentOS 7 med Repo

Linux and StuffPosted by Harleyman Sat, July 18, 2015 14:14:44
En kunde spurgte om de ikke kunne få en CentOS 7 server med flere Repos, så det at installere software bliver super simple og ikke det klassiske "80 tegn make-make install".

1. start med at hent en DVD iso fra : http://www.centos.org/download/mirrors/


2. installere den med "minimal".

Install Repo's :

rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org

yum install http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-2.el7.elrepo.noarch.rpm

yum install epel-release

yum install http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

sed -i 's/enabled=0/enabled=1/g' /etc/yum.repos.d/remi.repo

yum install http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm

Du burde nu kunne installere de meste en "rigtig" server skal bruge.

Install ny Kernel :

yum --enablerepo=elrepo-kernel install kernel-ml

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

eller med UEFI-based: grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg

Kilde : http://elrepo.org/tiki/tiki-index.php
Kilde : https://www.howtoforge.com/tutorial/centos-7.1-server/
Kilde : RedHat 7 config

  • Comments(0)//blog.deadmeat.dk/#post301

CCC camp 2015?

Linux and StuffPosted by Harleyman Sat, July 11, 2015 22:38:20
Så er det snart tid til at nørde i det blå rum igen og dermed mødes på en mark i Tyskland.
Som min verden ser ud lige nu kan jeg ikke tag med, grundet forskellige forhold omkring
min job situation og forskellige projekter, der ikke er så IT-sikkerhedsrelateret.
Men mere i retningen af Demoscene,tilladelser og OpenSource....
Med nøgleord som : Visual Studio, Renoise,OpenGL/GLSL og meget mere..... smiley
Dog skal 4 fra "banden" der ned : Bobbi , Kim og Thomas. (+ Søren aka Sivsko!)

Info : http://events.ccc.de/tag/chaos-communication-camp/

August 13th – 17th, 2015: Chaos Communication Camp at Ziegeleipark Mildenberg [INFO]

Regner heller ikke med jeg tager til Evoke 2015.
Evoke 2015 / July 31st to August 2nd 2015 / AbenteuerhallenKALK.....
men jeg er helt sikker på som Sofascener!

Jeg nok med til : http://www.trsac.dk/ og http://www.dreamhack.se/

  • Comments(0)//blog.deadmeat.dk/#post300

VMware på Ubuntu 15.x

Linux and StuffPosted by Harleyman Wed, April 29, 2015 18:28:43
Jeg har byggede et VMware miljø til en god ven - hvor jeg har brugt en Ubuntu Mate 15.x.

Men når man starter VMware Workstation op få man fejlen : "ERROR : Failed to build vmnet."

Men man kan løse det ved at patche kernel : (HUSK AT være ROOT for at det virker!!)

Patch koden :

curl http://pastie.org/pastes/9934018/download -o /tmp/vmnet-3.19.patch
cd /usr/lib/vmware/modules/source
tar -xf vmnet.tar
patch -p0 -i /tmp/vmnet-3.19.patch
mv vmnet.tar vmnet.tar.SAVED
tar -cf vmnet.tar vmnet-only
rm -r vmnet-only
vmware-modconfig --console --install-all

  • Comments(0)//blog.deadmeat.dk/#post297

File sharing....Linux Style

Linux and StuffPosted by Harleyman Thu, October 09, 2014 08:31:53
Jeg blev spurgt af en kunde om man ikke kunne se Samba-share filerne direkte i en browser?
Det kan man da godt.....
# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
--cut--

Alias /shares/ "/images/"

<Directory "/images">

Options Indexes FollowSymLinks

AllowOverride None

Order allow,deny

Allow from all

</Directory>

--cut--
Vi skal bruge .ISO filerne på vores vmware(ESXi) server.... Hvordan?

Man mounter en Windows share (SMB) på en CentOS server.
#mkdir /media/images

#mount -t cifs -o nobody,nobody //192.168.0.xxx/images /media/images/

#Password: <enter>

Eller for de mere seje.. mount via SSH.
#sshfs shareuser@192.168.0.xxx:/images /home/vmware_servers/Shared\ VMs/images


  • Comments(0)//blog.deadmeat.dk/#post287

CentOS7 :setup og docker.io

Linux and StuffPosted by Harleyman Mon, August 11, 2014 09:52:38

Jeg er nok blevet vant til at bruge "setup" kommandoen i CentOS.
Men den virker ikke out of the box.... Der skal man fyre disse kommando'er af:

#yum -y install setuptool

#yum -y install system-config-network*

#yum -y install system-config-firewall*

#yum -y install system-config-securitylevel-tui

#yum -y install system-config-keyboard

#yum -y install ntsysv
#setup

Nu virker netværket.... Så skal vi have docker.io til at virke...

#wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/beta/7/x86_64/epel-release-7-0.2.noarch.rpm
#rpm -import http://ftp.riken.jp/Linux/fedora/epel/RPM-GPG-KEY-EPEL-7
#rpm -ivh epel-release-7-0.2.noarch.rpm
#yum clean all
#yum install docker docker-registry -y


  • Comments(0)//blog.deadmeat.dk/#post286

Opdater Centos 6.5 til 7

Linux and StuffPosted by Harleyman Tue, July 29, 2014 09:51:17
Der er kommet en ny CentOS - nemmelig version 7 (CentOS Linux release 7.0.1406 (Core))
Den tilbyder bl.a en Kernel 3.x og bedre virtual containers.
Mere her: http://wiki.centos.org/Manuals/ReleaseNotes/CentOS7

En af vores kunder vil gerne kører bl.a Docker på sin server og vi valgte derfor at opdatere CentOS fra 6.5 til 7. Den dovne Admin opdatere bare over nettet(!)

Start med at ret i din YUM-REPO file eller opret en ny. (findes i /etc/yum.repos.d/ )

nano /etc/yum.repos.d/upgrade.repo

[upgrade]

name=upgrade

baseurl=http://dev.centos.org/centos/6/upg/x86_64/

enabled=1

gpgcheck=0

Skriv:

#yum update; yum upgrade;
#yum -y install preupgrade-assistant-contents redhat-upgrade-tool preupgrade-assistant
#redhat-upgrade-tool --network 7.0 --instrepo http://[CENTOS-mirror]/7.0.1406/os/x86_64/ --force

[root@kunde1 /]# cat /etc/redhat-release

CentOS Linux release 7.0.1406 (Core)

-Man kan med fordel bruge "screen" - så install processen bare selv kører smiley

  • Comments(0)//blog.deadmeat.dk/#post285

PERL i dammen

Linux and StuffPosted by Harleyman Sun, July 06, 2014 10:49:29
Blev spurgt af en kunde om man kunne lave nogle graffer for forskellige ting (inden for dambrug) og om de kan tegnes automatisk. Jamen det kan man da!
Brug en CronTab til at kald perl [ filenavn.pl ]
Uden Dataforbindelsen ser det sådan ud i Perl:

#!/usr/bin/perl

use strict;

use warnings;

use GD::Graph::bars;

my @products = (

'Fish Food', 'Fish', 'Money out' );

#! DATABASE KALD.... link -> mysql ;-)

my @sales_data = (

[ 2006, 2007, 2008, 2009 ], # X value labels

[ 54, 52, 50, 48 ], # Fish food

[ 38, 37, 30, 17 ], # FISH

[ 24, 28, 34, 44 ], # Money Out

);

my $graph = GD::Graph::bars->new(1024, 720);

$graph->set(

title => 'Product:FISH',

y_label => 'TON Shipped',

x_label => 'TON Sales by Year',

x_label_position => 0.5,

transparent => 0,

bgclr => 'white',

box_axis => 0,

fgclr => '#bbbbbb',

axislabelclr => '#333333',

labelclr => '#333333',

textclr => '#333333',

legendclr => '#333333',

dclrs => ['#fa782a', '#1daa3a', '#2d7296'],

borderclrs => [undef],

y_max_value => 60,

y_tick_number => 3,

tick_length => -4,

long_ticks => 0,

x_ticks => 0,

axis_space => 6,

bar_spacing => 1,

bargroup_spacing => 36,

legend_placement => 'RC',

legend_marker_width => 22,

legend_marker_height => 22

) or die $graph->error;

$graph->set_legend(@products);
#! Dette er en CentOS! Fonts kan ligge andre steder...

my $font_dir = '/usr/share/fonts/liberation';

my $font_file = "$font_dir/LiberationSans-Bold.ttf";

$graph->set_title_font($font_file, 26);

$graph->set_x_label_font($font_file, 21);

$graph->set_y_label_font($font_file, 21);

$graph->set_x_axis_font($font_file, 21);

$graph->set_y_axis_font($font_file, 21);

$graph->set_legend_font($font_file, 20);

my $gd = $graph->plot(\@sales_data) or die $graph->error;

my $filename = "$0.png";

open my $img, '>', $filename or die "open($filename): $!";

binmode $img;

print $img $gd->png;  • Comments(1)//blog.deadmeat.dk/#post283
Next »