LAN-blog

LAN-blog

SVN med spejl

Linux and StuffPosted by Harleyman Sun, March 10, 2013 13:20:23

En af mine kunder skulle bruge en linux maskine til udvikling hvor deres kunde skal kunne følge med i rettelserne og godkende dem. Meget tit siger deres kunder at de vil have en eller anden bestemt knap og et design eller en funktion. Den løsning vi fandt på var at have 2 Linux-Server som spejler når man giver den lov. Ideen er at deres kunde ikke kan se rettelserne før udvikleren er tilfreds med resultatet og giver serveren "lov" til at spejle det til online serveren.

Så lige at der var en ny CentOS 6.4 hos centos.org - Den smider jeg på kundens server.

NB! For at starte eth0 (ifconfig) : nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Ændre onboot=no til onboot=yes

Til Udvikling skal min kunde bruge : LAMP (Linux, Apache(httpd), MySQL and PHP)

Og senere noget CMS af p.t ukendt oprindelse...(Zope/Plone eller typo3/Drupal?)

L : kommer når man installer CentOS (med basis server!) smiley

Her er mit bash-script: (byg-server.sh) -samme script på begge.

rpm -Uvh http://ftp.crc.dk/fedora-epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
yum update -y
yum install htop
yum install httpd
yum install mysql-server
sudo service mysqld start
sudo /usr/bin/mysql_secure_installation
sudo yum install php php-mysql
sudo chkconfig httpd on
sudo chkconfig mysqld on
sudo nano /var/www/html/info.php (SKRIV : <?php phpinfo();?>
sudo service httpd restart

Til versionsstyring har vi valgt at bruge SVN (SubVersion). Det vil sige udvikleren skal bruge SVN til koden og lave en upload når koden skal testes. Kunne serveren automatisk tject for nye versioner og ligge det online(på test-serveren) ved hver SVN upload??.

SVN-Klient : http://tortoisesvn.net/ WebSVN : http://www.websvn.info/

Den mappe der uploades spejles over når udviklingeren mener deres kunde skal se rettelserne. Den del vil de selv kode i php med noget bash-script.

Udviklerne bruger Windows eller Mac og vil gerne have det er samme domaine-login til deres kode-mappe på Linux-serveren. Kigger på noget login med LDAP(Windows-AD) til SVN og SCP -har dog ikke helt løst det endnu - men mon ikke google er min ven...

Hvordan med backup? Har set på en online-løsning hvor serveren uploader alle kode mapperne til dropbox eller ubuntu-one.

Men er det sikkert? måske skal der rodes noget truecrypt ind i det smiley Eller en løsning der betales for...

  • Comments(0)//blog.deadmeat.dk/#post252