LAN-blog

LAN-blog

File sharing....Linux Style

Linux and StuffPosted by Harleyman Thu, October 09, 2014 08:31:53
Jeg blev spurgt af en kunde om man ikke kunne se Samba-share filerne direkte i en browser?
Det kan man da godt.....
# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
--cut--

Alias /shares/ "/images/"

<Directory "/images">

Options Indexes FollowSymLinks

AllowOverride None

Order allow,deny

Allow from all

</Directory>

--cut--
Vi skal bruge .ISO filerne på vores vmware(ESXi) server.... Hvordan?

Man mounter en Windows share (SMB) på en CentOS server.
#mkdir /media/images

#mount -t cifs -o nobody,nobody //192.168.0.xxx/images /media/images/

#Password: <enter>

Eller for de mere seje.. mount via SSH.
#sshfs shareuser@192.168.0.xxx:/images /home/vmware_servers/Shared\ VMs/images


  • Comments(0)//blog.deadmeat.dk/#post287